1- De B.V.B.A. ARC levert elke redelijke inspanning om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is. Desondanks dient u ermee rekening te houden dat bepaalde informatie niet actueel, onvolledig of onjuist kan zijn en ARC  kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

2- De B.V.B.A.  ARC sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor eender welk geval van verlies of schade, die het resultaat kan zijn van het gebruik, het onvermogen om deze website te gebruiken of het resultaat van het gebruik van deze website.

3- Het is verboden links naar deze website te maken zonder het expliciete voorafgaandelijke akkoord van de B.V.B.A.  ARC.

 

4- Deze website is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden. Niets op deze website kan een bindend aanbod zijn voor ARC B.V.B.A. om diensten te leveren, en bevat evenmin eender welke vorm van advies, aanbeveling of regeling door de B.V.B.A.  ARC. De info moet steeds worden gecontroleerd.

5- De gebruiksrechten, reproducties en het intellectueel recht in verband van deze website zijn het exclusieve eigendom van de B.V.B.A. ARC of haar licensors. Alle foto's en teksten die op deze website staan, zijn eigendom van ARC en zijn beschermd door de relevante wetten betreffende intellectuele eigendomsrechten.
Geen enkel deel van deze website mag gekopieerd worden of uitgezonden worden op een andere website.

INTERESSE?

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie via ons contactformulier